Zsámbéki Színházi Bázis
A romtemplomtól a bázisig
Norvég Civil Alap

A Zsámbéki Színházi és Művészeti Bázis létrejöttének története

Az 1983 óta Mátyás Irén és a néhai Bicskei Gábor vezetésével létrejött Zsámbéki Szombatok Művészeti Fesztivál , majd 1995-től ennek keretében létrehozott Zsámbéki Nyári Színház szervezetfejlesztése következetesen egymásra épülő lépések sorozata volt. A 2000 óta a szervezet életében az erősségek és gyengeségek és a környezet változásainak elemzéséből következő lehetőségek és gyengeségekből következő veszélyek elemzése alapján a hosszú távú működés fenntartása egy újabb, jelentős szervezet-átalakítási lépést tett szükségessé.

1. A szervezetfejlesztésnek korábbi lépései
A stratégiai tervezés kiindulópontja
Az 1983 alapított Zsámbéki Szombatok Művészeti Fesztivál stratégiai tervezése a szervezet „küldetését” a színhely egyedi építészeti, műemléki, történeti és tájképi, természeti adottságaira alapozta.
-Döntő erősség
Döntő erősségként a XIII. századi romjaiban nem a pusztulás, hanem a gótika születése emlékműveként értelmezhető katedrális és azt körülvevő természeti és történelmi környezet egyedisége volt a meghatározó. A zsámbéki templom, mint a XIII. század elején a dél-francia gótika születésével egy időben az akkori kortárs művészet és az európai gondolkodás nagy változását reprezentáló alkotás jött létre e helyen.
A kiemelkedő jelentőségű és rom mivoltában egyedi különlegességű helyszín mellett a többi zsámbéki műemlék is a maga nemében ritka különlegesség, így szintén egyedi hangulatú előadások változatos tereit nyújtja. Ezekhez, mint XX. századi különleges helyszín kapcsolódik a légvédelmi rakétabázis, mint XX. századi erőd.
-Küldetés
A hely küldetésére ezért egy olyan kortárs művészeti központ kialakításában találhatunk rá, mely a jelenkor európai művészetének legjavát törekszik itt bemutatni.
- Hosszú távú működést megalapozó távlati cél
Hosszú távú működés alapjául szolgáló távlati célként ezért egy nemzetközi kortárs művészeti központ kialakítását jelöltük meg.
A kortárs európai színházművészeti törekvések magyarországi, majd környező országok beli, közép-keleteurópai végül egész Európára kiterjedő kapcsolatrendszerének kiépítése, Közép-Európai Nyári Színházi fesztiválközponttá fejlesztés.
Work-shopok, konferenciák, szemináriumok révén a színházi műhelymunka fejlesztésének nyári terepe, melyben nagy szerepe van a nemzetközi együttműködéseknek.
Nem az elvont kísérleti alternatívvitás, hanem a korszerű XX-XXI. századi a kor problémáira érzékeny és azokról a közönséggel párbeszédet folytatni törekvő, a szó jó értelmében vett „népszínházi” megoldások keresése a szakmai cél.
Az előadás és közönség találkozásának az előadás-helyszínek nem színházszerű egyedi különlegességei, mint speciális vonzerő is fontos tényezőként szerepel.
A színházművészetnek a különböző korosztályokat és ízléseket figyelembe vevő kiemelt szerepe mellett a zene- és a képző-, valamint ipar- és fotóművészet játszik kiemelt szerepet a kezdetektől fogva és ezeken a területeken is, a nemzetközi szint elérése is része volt a távlati célnak.

-1983-tól
A községi művelődési ház keretében, de külső támogatói források bevonásával létrehoztuk a Zsámbéki Szombatok nevű június harmadik hetétől augusztus közepéig minden szombaton egész napos programot jelentő fesztivált kiállítási, egyházzenei koncert, gyermek színházi programokkal és szabadtéri színházi előadásokkal.

-1990-től

A különböző alapítványi pályázati lehetőségekre alapozva egész nyáron át a teljes péntek-szombat-vasárnapi hétvégét kitöltő fesztiválesemények és a legjelentősebb hazai, határon túli magyar és környező országok színházművészetének legjelesebb előadásai szabadtéri színházi adaptációi elkészítése a kiemelt magyar fesztiválok közé emelte a rendezvényt.
Work shopok, szemináriumok szervezése szintén a program rendszeres részévé vált, nemzetközi kurzusok szervezésének központja is lett az intézmény a környező országok magyar amatőr és alternatív színházi rendezői számára.

-1995-től

A kilencvenes évek első felében a fesztivál színházi része úgy megerősödött, hogy a nyári szezonban Zsámbékon lehetett a legtöbb színházi vendégelőadást látni, melyek ráadásul a valóban kiemelkedő hazai és határontúli magyar előadások voltak, melyek már nem csak a környékről és Budapestről, hanem az ország egyre távolabbi vidékeiről vonzották a látogatókat. Az ennek révén elismertté vált szakmai rang tette lehetővé, hogy elnyertük a szakmai támogatást ahhoz, hogy a fesztivál keretében a 7 hivatásos önkormányzati szabadtéri színház / Szegedi Szabadtéri Játékok, Gyula, Szentendre, Kőszeg, Kisvárda, Budapesti Szabad Tér és Esztergom/ mellett megalakulhatott a hivatásos nyári színház.
Ez azt is jelentette, hogy azóta a vendégjátékok mellett az önkormányzati szabadtéri színházak által szakmai pályázat útján elnyert támogatásból saját új eredeti bemutatókat is létrehozó önálló színház lett az intézmény. Bemutatóink szakmai rangja kiemelkedő minősítést kap évről évre. A nyári színházi munka speciális és koncentrált művészeti műhely - szerepét kibontakoztató produkciói egyben jelentős közönségsikert is aratnak.

-1998-tól

Az intézmény keretében létrejött a Zsámbéki Medence Kistérségi Turisztikai Marketing Iroda, mely a kulturális és műemléki turizmus, mint egyik kiemelt ágazat mellett a medence 9 településének egységes turisztikai fejlesztése meghatározó szereplőjévé vált.

-1998-tól

A színházi fesztivál keretében kialakult a nemzetközi tematikus színházi találkozók és szakmai tanácskozások sorozata. Ezek hiánypótló szerepét évről-évre magasabbra értékeli a színházi szakma.
A színházi előadások és a különböző szabadtéri speciális zsámbéki helyszínlehetőségek bővülése tovább növelte a saját új bemutatók kínálatát. A templomrom körüli 5-6 színhely-variáció mellett a Zárda-kert, a Deák udvar, Török kút stb. szerepe tovább nőtt.
A saját eredeti bemutatók száma 4-5-re nőtt egy-egy szezonban.

- 2002-től
Az addig használt zsámbéki történelmi játszóhelyek sora kibővült a volt légvédelmi rakétabázis területével is, mely olyan minőségi változási folyamatot indított el, melyben központi szerepkört nyert e helyszín lehetőségeinek tárháza. A fesztivál súlypontja e területre került.
Közben azonban a szervezetfejlesztés fázisaiban korábban is sok nehézséget okozott az a tény, hogy az egyre növekvő tevékenységi kört hivatalos fenntartóként egy 4000 lakosú, költségvetési nehézségekkel küzdő település művelődési háza jelentette a működés keretét, úgy hogy az erre adott helyi támogatás csak a helyi művelődési házi közművelődési tevékenységre nyújtott fedezetet. A fesztivál valamennyi művészeti és színházi eseményének összes művészeti és technikai kiadásai és az új tevékenységi formák finanszírozása folyamatosan teljes mértékben külső pályázati és egyéb forrásokból történt.

2003-ban
Ez a folyamat odáig fejlődött, hogy az Európai Unió KULTÚRA 2000 pályázatán nyertes 180. 000 eurós projekt menedzselését projektvezetőként oldotta meg az intézmény. Magyar-olasz-román együttműködőkkel valósult meg az egy éves projekt, mely egyben az első magyarországi előadó művészeti intézmény által projektvezetőként elnyert uniós pályázat volt.

2004-ben

Az intézmény támogatásával létrehozott Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület tevékenysége kiszélesedett és mint működése egyik közhasznú területét az egyesület átvette a fesztivál és színház szervezését.

2005-ben
A Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület kapta meg a kezelői jogot a rakétabázis területére és kezdeményezésére 2005 júliusában megtörtént az épületegyüttes műemlékké nyilvánítása.

2. Az új szervezeti forma: Művészeti, oktatási, műemléki, múzeumi és turisztikai desztinációs marketing irodai célú tevékenységet folytató közhasznú nonprofit szervezet

Az erősségekből következő lehetőségek és a gyengeségekből következő veszélyek elemzése arra a következtetésre vezetett, hogy újabb, alapvető szervezeti változás szükséges a hosszú távú működőképesség fenntartására.

Az új szervezeti forma egy olyan közhasznú szervezet alapítása volt, mely a volt rakétabázis nyújtotta új és a Zsámbéki Szombatok nemzetközi fesztivál, nyári színház és a turisztikai iroda 25 év alatt kifejlesztett lehetőségei összekapcsolásával egy négy pillérre támaszkodó szervezetként működteti közhasznú feladatai között a Zsámbéki Medence Közhasznú Idegenforgalmi Egyesület.

2. 1 Az új fesztiválközpont helyszínének jellemzői
A. Természeti értékek
A terület negyedét az álcázásra szolgáló erdősáv tovább terjedése révén ligetes-bozótos növényzet fedi, többi része rét.
A területet - korábbi zártságának köszönhetően - a Nyakas-tető növény és állatvilágának sehol máshol így meg nem marad flórája, és faunája jellemzi melynek, mint természeti értéknek a fokozott védelme lenne indokolt.
A terület a Zsámbéki hegy legmagasabb pontján a Budai hegyek, a Pilis, a Gerecse, a Vértes és a Budaörs-százhalombattai dombokig egyedülálló körpanorámát mutató kilátópont a teljes tájegységről.
A terület része a Duna Ipoly Nemzeti Park által megjelölt egyik „zöld folyosónak” és az EU Natura 2000 programban védelemre ajánlott magyarországi területek közé tartozik.
A terület folytatása a helyi védelem alatt álló Nyakas tető.

B. Műemléki védettséget indokoló épületegyüttes
Az épületegyüttes jelen formájában az európai erődépítészet évezredes történetében, mint a XX. század második felének jellegzetes emléke tekinthető.
Az Európa Tanács egyik ajánlása a műemlékvédelem számára arról szól, hogy a huszadik századi építetett örökség egy-egy különleges értékét már most műemlék jellegű kezelésbe kellene venni és védelemre alá helyezni.
Ennek alapján a zsámbéki bázis az épületegyüttese mint a magyarországi várak és erődök „legfiatalabb” XX. századi emlékhelye, az első országos műemléki védelem alá helyezett XX. század második feléből származó magyarországi épületegyüttes.

E műemlékké nyilvánított és a Natura 2000 programban szereplő természeti védelmet érdemlő terület négy olyan típusú hasznosítása vált így egységbe foghatóvá, mellyel értékeit megtartva új értékek létrehozásának közege maradt a hely.

2. 2 Az új szervezet részei
- Európai kortárs művészeti bázis
Az elhagyott katonai létesítmények betoncsarnokai, amfiteátrumszerű formái a kortárs színház, zene és képzőművészet számára rendkívül inspiratív tereket alkotnak.
Az utóbbi három évben a fesztivál színház, zenei és képzőművészeti eseményei majdnem fele e tereket választotta helyszínül.
A kortárs európai művészet útkeresésének Európa szerte fontos új terei alakulnak ki elhagyott gyárépületek, megszüntetett ipari létesítményekben.
A szakmai műhelymunka, a különböző művészeti ágakban szervezett work-shopok, alkotótáborok, újszerű színházi előadások, kortárs zenei és képzőművészeti események számára e terület szellemi szempontból és a laktanyaépület felújításával praktikusan szállás és ellátás szempontjából egész nyáron át kiváló lehetőséget jelentenek.
Az a küldetés pedig, hogy egy eredetileg a rombolás számára készült színhelyből a kultúra erődje legyen - mint azt az erre a helyszínre általunk elnyert Európa Uniós KULTÚRA 2000 pályázat is jelzi uniós forrásbevonások szempontjából is igen preferált cél.
A fesztivál programok finanszírozása a Zsámbéki Szombatok esetében eddig is helyi „fenntartói támogatás” nélkül, külső pályázati és szponzori forrásokból tevődött össze. Ez most az uniós pályázatokkal további külső forrásokat jelent. Így maguk a programok a jövőben sem igényelnek fenntartói támogatást.

- Természetvédelmi bázis - Erdei iskola - Vadaspark kialakítása
A volt legénységi szállás 60 férőhelyével, három oktatótermével, ebédlőjével, konyhájával az őszi és tavaszi időszakban az erdei iskolai működésre kiválóan alkalmas helyszín. A Zsámbéki medencében a 8o-as évek vége óta működő tájvédelmi egyesület munkája révén a terület természeti és tájképi értékei feltérképezettek és alaposan feldolgozattak. Több olyan szakember él a környék településein, akik ilyen jellegű szakmai programok szervezésében járatosak.
A terület Budapesthez közeli igen jól megközelíthető, ugyan akkor még számos kisebb-nagyobb vizes élőhelyet, madármegfigyelő pontot, számos védett növényritkaságot rejt.
A terület jelenleg természetes élőhelye a pillangók rendkívüli sokaságától a vadnyulakig, őzekig számos fajnak.
A védett Nyakas tető Zsámbék-Tök-Perbál feletti sajátosan érdekes hegynyergen kialakítható tanösvény, a hegytetőn valamikor a zsámbéki templom köveit adó kőbánya mészkőrétegeiben az eocén kori tenger állat és növényvilágának nyomai.
Itt haladt keresztül az Esztergomot-Fehérvárral összekötő fontos középkori út / mely a korábbi római kori út nyomvonalát követte/ mentén található koraközépkori épületmaradványok is figyelemre méltóak.
Zsámbék német nemzetiségi hagyományai, az itt 1974 óta folyó német oktatás és nemzetiségi hagyománygyűjtés lehetővé tenné az erdei iskolai programok német nyelvű megvalósítását is.
A terület egy részén a védőerdő olyan sűrűségű, jellegű és méretű, hogy egy kisebb vadaspark működtetésére is alkalmassá teheti.
2007-ben megkezdődött a tervezése és 2008-ban első szakasza már felavatásra került - több környékbeli egyesülettel összefogva - annak a Zöldútnak , mely a budakeszi Vadasparktól a zsámbéki műemlék Rakétabázisig több helyen a római és kora-középkori utak nyomvonalán áthaladó gyalogos, kerékpáros és lovas túra utvonalként köti össze a környező településeket.

- Hadtörténeti Múzeum – A Magyar Földi Telepítésű Légvédelemtörténeti Múzeum
A terület méretei lehetővé teszik azt, hogy egyik részén egy hadtörténeti bemutatóhelyet alakítsunk ki. Ebben is jelentős előrelépés történt 2005-ben. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Honvédelmi Minisztérium megállapodást kötött az egyesülettel a Magyar Földi Telepítésű Légvédelemtörténeti Múzeumi részleg létrehozására, melynek első üteme 2006 szeptemberében nyílt meg a látogatók előtt.
Az egyre látogatottabbá váló múzeum magyarország első olyan típusu hadtörténeti bemutatóhelye lesz, mely egy fegyvernem teljes történetét mutatja be.
.
- Kistérségi Turisztikai Desztinációs Marketing Iroda
A Zsámbéki Fesztivál szervezetéhez jelenleg kapcsolódó Kistérségi Turisztikai Marketing Iroda és az annak szervezésében megalakult Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület központjaként az új forma keretében működne tovább a Zsámbéki medence – Tétényi Fennsík – Benta patak völgye térségének turisztikai fejlesztése, melyhez a jelenlegi intézmény keretében működő jelentős gyakorlattal rendelkező munkatársak és az egyesületbe bekapcsolódott eddig több mint ötven egyéni tag és szervezet biztosítaná a működés szakmai feltételeit. Ez a működési forma, mely egy térség turisztikai szolgáltótónak és a turizmus fejlesztésében érdekelt szervezeteinek hálózataként működik az úgynevezett desztinációs marketing, mely az egyik leghatékonyabb forma világszerte e feladat újszerű megoldására.
A fesztiváli és az erdei iskolai működésén kívül e funkciók szünetében az épület turista szállóként működtetése is lehetséges.

ZSÁMBÉKI SZÍNHÁZI BÁZIS 2006-2007-2008 ÉVI PROGRAMJA
Az évadok új jellegzetességei:
- saját bemutatók számának növekedése „kőszínházi” mennyiségre
– A játszóhelyek számának bővülése
– Műfajok bővülése
– A fesztivál időszak kiterjesztése szeptemberig


Nevet váltott a zsámbéki színház.
Ez a változtatás nem csak a helyszín katonai „múltjára” utal. A bázis átvitt értelemben is kifejezi azokat a törekvéseket, mely az 1995 óta itt folyó munka szakmai jellegzetességeit is mintegy összefoglalja.
A színházi műhelymunkák számára kívánt kezdettől „terepet” biztosítani Zsámbék.
A kőszínházi évadon kívüli szabadabb kísérletezés terepének, a létrehozott előadások munkafolyamati work-shop jellegének, valamint a rendkívül szűkös anyagi források között egy ici-picit az avignoni fesztivál Theoréma programjához hasonlóan izgalmas, érlelődő fiatal rendezők és társulatok számára egy-egy új előadás létrejöttének segítése.
Hogy csak néhányat említsünk, Schilling Árpád még főiskolásként a Baal néhány jelenetével vizsgázott az adott évben. Ennek alapján a teljes előadás elkészítésére Zsámbék kérte fel és született meg egy igen fontos előadás. Bocsárdi László zsámbéki Antigoné rendezése alapján jött létre végül az az előadás, melyet Andrei Serban, mint az utóbbi évtized legjobb romániai antik-dráma előadást jellemzett. Vidnyánszky Attila több jelentős munkája is – éppen az ő megfogalmazását használja volt „köszönhető a zsámbéki kicsike Theoremanak.
Ennek folytatására teremtődött meg a szellemiek után térben is az ideális bázis az új helyszín együttes révén.
Ez magyarázza, hogy az elmúlt évadokban 6 - 7 új, bemutató előadás szerepelt a programban.
Bár az ezzel kapcsolatos anyagi megrázkódtatásokat az óta sem hevertük ki, hiszen a szellemiség terjedését és a fizikai tér növekedését nem tudja követni a források bővülése, nem sikerül ellenállni annak, hogy ez a folyamat tovább folytatódjon.
A terek száma bővült és konkretizálódott azzal a múlt nyáron kiépített antik görög színház formájú és egyúttal a bázis „kilátópont jellegű” fekvésének köszönhetően a táj egészében való elhelyezkedése miatt Karsai György jellemzése alapján a „kis magyar Epidaurosz”
A nagy zárt színházcsarnok birtokbavétele is új távlatokat nyitott a szabadtérhez képest átvitt értelemben is és fizikai szempontból is.
A fedett tér felbátorított arra, hogy az évadok hosszát a szokás június közepétől augusztus 20-ig terjedő időszakról kibővítsük szeptember 3. hetéig.
Ez a szeptemberi időszak még félig-meddig holt szezon a közönség számára és mivel a múlt nyár tapasztalatai azt mutatták, hogy előadásszámainkkal nem tudtuk követni a nézői igényeket e mellett az időbeli kiterjesztés mellett döntöttünk.

A település más történelmi játszóhelyein, a Romtemplomnál, a Zárda-kertben, a Deák udvaron is sor kerül rendezvényekre. A programok döntő többsége azonban a bázis 15 hektáros területe 23 építményében zajlik.
A színházi előadások mellett filmfesztivál és képzőművészeti kiállítássorozat is része a programnak.
A gyermekelőadások és a hozzájuk kapcsolódó játszóházak helyszíne azonban a zsámbéki művelődési ház épülete maradt.
Az egész nyári sorozatot megnyitó hagyományos Zsámbéki Majális minden május utólsó szombatján a Csillagerdőben zajlik.
A nyári időszakban Zsámbékon zajló egyéb rendezvények: a Zsámbéki Jazz Open, mely júliusban minden pénteken a romtemplomnál kerül megrendezésre.
Szombat esténként a barokk plébániatemplomban zajlik Premontrei esték címmel egy egyházzenei koncertsorozat.
Augusztus utolsó hétvégéje a hagyományos Zsámbéki Baráti Lovastalálkozó időpontja, melynek helyszíne a sportpálya környékén van.

© 2024. Zsámbéki Színházi Bázis - THEATER Online - theater.hu

A Zsámbéki Színházi Bázis hivatalos honlapját a

http://zsambekiszinhaz.hu/

címen éri el.

 

Ezen az oldalon - a kis ablakot bezárva - a Bázis és jogelődjei korábbi évadairól talál információkat.